ข้อมูลเครื่องมือโดเมน / โฮสต์ IP Resolver:

เครื่องมือ Host-to-IP ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อโฮสต์เป็นที่อยู่ IP ซึ่งสามารถช่วยให้ระบุเป้าหมายได้ดีขึ้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายโดยใช้การสแกนพอร์ตและค้นหาผู้ให้บริการที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์นั้น