ข้อมูลเครื่องมือค้นหาประวัติ DNS:

เครื่องมือค้นหาประวัติ DNS สามารถช่วยคุณข้าม CDN หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณโดยการรับ IP ในอดีต เว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่มีการป้องกันจนกว่าจะถูกย้ายไปยัง CDN ด้วยเครื่องมือนี้คุณจะสามารถค้นหา IP จริงของเว็บไซต์และลบออกได้อย่างง่ายดาย