Domein WhoIs Lookup Tool-informatie:

De Whois-tool is gemaakt voor een perfecte informatievergaring, het stelt u in staat om alle geregistreerde gegevens over de eigenaar van de server / het domein te bekijken.