Информация за инструмента за проверка на пинг:

Инструментът за ping позволява на потребителите да проверяват и наблюдават времето за реакция и функционалността на сървъра. Междувременно инструментът за ping не е индикация за функционалността на конкретна услуга - той позволява на потребителите да проверяват мрежовата стабилност на сървъра.