ข้อมูลเครื่องมือค้นหาระเบียน DNS:

เครื่องมือค้นหา DNS จะพยายามแก้ไขโดยใช้เครื่องมือ "DIG" ข้อมูลทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับ DNS หรือเนมเซิร์ฟเวอร์ที่โดเมนมี